Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llanddyfnan

Graham Owen
Clerc/Swyddog Cyllid – Clerk/Finance Officer
Cyngor Cymuned Llanddyfnan Community Council
Hyfrydle|Ffordd Bethel | Caernarfon | Gwynedd| LL55 1EB
Ffôn/Tel: 01286 678989
llanddyfnancc@btinternet.com
www.llanddyfnan.org

Gellir gwneud galwadau ffôn rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Ni chaniateir ymweliadau personol i gyfeiriad cartref y Clerc. Cysylltwch â’r Clerc os hoffech drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb.

Telephone calls can be made between 10am to 4pm Mondays to Fridays.
Personal visits to the Clerk’s home address are not permitted. Please contact the Clerk if you wish to arrange a face to face appointment.

    Enw / Name

    Ebost / Email

    Pwnc / Subject

    Neges / Message

    Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.