Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llanddyfnan

Graham Owen
Clerc/Swyddog Cyllid – Clerk/Finance Officer
Cyngor Cymuned Llanddyfnan Community Council
Hyfrydle|Ffordd Bethel | Caernarfon | Gwynedd| LL55 1EB
Ffôn/Tel: 01286 678989
llanddyfnancc@btinternet.com
www.llanddyfnan.org

    Enw / Name

    Ebost / Email

    Pwnc / Subject

    Neges / Message

    Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.