Llanddyfnan

Croeso / Welcome

Mae Llanddyfnan yn bentref a chymuned yn Sir Ynys Môn, lleoli i’r gogledd-ddwyrain o Langefni. Mae’n cynnwys pentrefi Capel Coch, Ceint, Llanddyfnan, Llangwyllog, Maenaddwyn, Mynydd Bodafon, Talwrn and Tregaian.
llanddyfnan map

Llanddyfnan is a village and community in the Welsh county of Anglesey, located north east of Llangefni. It includes the villages of Capel Coch, Ceint, Llanddyfnan, Llangwyllog, Maenaddwyn, Mynydd Bodafon, Talwrn and Tregaian.