Cynghorwyr / Councillors

Cynghorwyr/Councillors

Cysylltwch trwy’r Clerc/Contact through the Clerk

Arfon Wyn

Ann Williams

Eilian Williams

Wendy Williams

Clive McGregor

Paul Ellis

Dewi ap Rhobert

Sion Jones

Rob Hughes

Huw Davies